Vilka är bakom LOP DNS?

LOP i Göteborg AB finansierar och driver tjänsten men den utvecklas av Niklas och Jonas på ledig tid. Trots att utvecklingen sker när det finns tid är namnservertjänsterna givetvis prioriterade eftersom våra egna tjänster är lika beroende av DNS som dina egna tjänster.

LOP i Göteborg AB bildades 2007 av två tekniker och två säljare. Vi jobbar med webbhotellstjänster, konsultverksamhet och ren försäljning av datorer och kringutrustning. Niklas på bilden ovan har erfarenhet av webbhotellsbranchen sen 1999.

lopdns startade vi 2011 och 2019 är vi fyra heltidsanställda och två externa konsulter som driver lopnet och kringvarande tjänster.