Vanliga frågor och svar om våra namnserverstjänster

Vad menas med TTL?
TTL står för time to live och anger antalet sekunder andra namnservrar kan behålla en lokal kopia på svaret från våra servrar. En vanlig ttl kan vara en timme (3600) och innebär att det tar max en timme innan en ändring slår igenom. Planerar du en flytt av dina tjänster rekommenderar vi en mycket kortare/lägre ttl, exempelvis 600 (10 minuter). Har du fast nät och sällan byter ipnummer kan du ha en högre ttl på 86400 (ett dygn). Ett ttl värde kan anges på alla typer av records/fält/värden.

Vilka är de olika typerna av records man kan lägga in och vad används dem till?
De vanligaste typen är A, det används för att peka på ett ipnummer i formen 123.45.67.89. Fördelen med att peka direkt på ett ipnummer är att uppslagningen går snabbare, du får svar direkt vart tjänsten finns.

Alternativet är typen CNAME, det används när man har många olika namn och vill peka på ett namn, man kan jämföra det med ett alias. Fördelen med CNAME är att du bara behöver uppdatera ipnumret på ett ställe om du behöver byta. Nackdelen är att det blir en uppslagning till för klienten och kan således ta lite extra tid. CNAME kan peka på ett annat domännamn och gäller alla typer utom MX, dvs A och AAAA.

Motsvarigheten till A records för IPv4 ipnummer är AAAA records för IPv6 nummer. Framtidssäker kommunikation då alla IPv4 adresser håller på att ta slut. En IPv6 separeras skrivs med kolon istället för punkt, exempelvis 2a02:750:0:501::99.

MX är mail exchange typen där man pekar på en mailserver. Man sätter en prioritet på mailservarna där lägst nummer betyder att man provar med den servern först när andra mailservrar ska skicka mail till domänen.

NS är namnserver record och pekar på de namnservrar som har hand om domänen/zonen eller underdomäner.

Vad menas med FQDN?
FQDN är en förkortning för Fully Qualified Domain Name, som innebär ett fullständigt domännamn med avslutande punkt exempelvis "lopdns.se." används när man pekar på ett annat domännamn för typerna MX eller CNAME.